Organisation

VD

Anders Lönn

Försäljningschef

Annika Langéen

Inneförsäljning

Lars Rasmusson 
Stefan Nordahl 
Dick Johansson
Peder Jonsson
Peter Jakobsson

Butik och Lager

Victoria Nord 
Gösta Enge

Ekonomi

Karin Henriksson 

Teknisk försäljning

P-O Åslund
Eddie Kurist
Nils Erik Lundgren
Stefan Törnqvist
Mikael Sjöström               

Teknisk utveckling

Nils Erik Lundgren
Eddie Kurist 
Anders Lönn

Marknad/IT

Christina Åman / Marknad
Roger Herrstedt / IT