Alfa Tool's skärdata

Efter omfattande tester ger vi våra verktyg sin egen skärdata. Denna skärdata sätts samman efter noga övervägande och samlas till skärdataguider som är uppdelade per verktygstyp. varje skärdataguide/häfte innehåller uträknad skärdata i samtliga material ett specifikt verktyg fungerar i.


 

Då förutsättningar och omgivning varierar hos våra kunder, så rekommenderar vi att ni ser vår skärdata som startvärden eller riktvärden för er bearbetning!


Skärdatan till våra verktyg finner du numera under respektive verktyg via vår E-handel. Skärdatan är uträknad och klar att använda, som kund behöver du inte göra mer än att hämta hem pdf-filen. För att komma åt skärdatan krävs login, vänligen registrera dig här.