Special

Vi konstruerar och tillverkar verktyg anpassade efter just din produktion. Enstycks- små- och medelstora serier i högsta kvalitet och med mycket bra prisbild. Snabbt - smidigt -och kostnadseffektivt är nyckelorden hos oss. 
Från 3 dagars leveranstid, där 3 dagar oftast kräver speciella frakter.
Belagda verktyg +2 arbetsdagar.


Ritningsmallar


Profilfräspdf, 53 kB

Fräs, långa skärpdf, 10kB

Konisk fräs pdf, 51kB

Profilborrpdf,54kB

Stegborr 2-steg pdf,55kB

Stegfräs 2-steg pdf,55kB