När du kommer från norr körande på E6 / E20 / E22:
Kör mot Köpenhamn och sväng av "Lockarp / Fosieby", avfart 13.
Kör rakt fram igenom korsning in på Bronsåldersgatan (Mc Donalds / Shell-macken har Du då på höger sida).
Vid gatans slut, sväng vänster in på Stenåldersgatan.
Efter tågrälsen sväng höger in på området, och Du finner Alfa Tools huvudkontor i vänstra flygeln.

När du kommer från Danmark på E20:
Ta av 3:e avfarten efter bron vid "Lockarp / Fosieby", avfart 13.
Sväng vänster, sedan höger in på Bronsåldersgatan (direkt efter Mc Donalds / Shell-macken).
Vid gatans slut, sväng vänster in på Stenåldersgatan.
Efter tågrälsen sväng höger in på området, och Du finner Alfa Tools huvudkontor i vänstra flygeln.